Taze Ürünler

Yüksek kaliteli süt ve süt ürünlerini korumak için soğuk zincir lojistiği dikkatli bir şekilde izlenmeli ve yönetilmelidir.

Ürünlerinin hassasiyeti, herhangi bir sıcaklık artışını potansiyel bir kayıp riski veya en kötü önemli hastalıkta meydana getirir.

Önceden belirlenen sıcaklık değerleri ile uyum, gıda üretiminde kalite için belirleyici bir unsurdur ve yasal hijyen gereksinimlerine uygunluk açısından önemlidir. Ayrıca süpermarketlerdeki ve diğer perakendecilerdeki soğuk zincirin kesintisiz olarak izlenmesi de gereklidir. Üretim tesislerinde, soğuk depolama ve dondurucu alanlarında ortama ve ürüne ait sıcaklık değerlerinin izlenmesi için otomatik bir sistemdir. Limit değerler aşıldığı zaman alarm verir. Ölçüm verileri ve oluşan alarmlar merkezi olarak bir veri tabanında saklanır ve istenildiği zaman bu bilgilere erişilebilir.