Lojistik

Lojistik şirketlerinin yönetmeliklere göre sıcaklığa duyarlı mal taşıması gerekmektedir.

Sıcaklığa duyarlı malların taşınması

Lojistik şirketleri, sıcaklığa duyarlı malları yönetmeliklere uygun olarak taşımakla yükümlüdür. Bu nedenle, sıcaklık değerlerin tam olarak izlenmesi kaçınılmazdır ve gerçekten şarttır.Soğuk zincirin korunduğunu kanıtlayınız. Sıcaklık kontrollü ürünler bir şirket tarafından alındığında, tedarikçi soğuk zincirin aralıksız olarak sürekli olarak muhafaza edildiğini kanıtlamalıdır. Bu entegre sıcaklık kaydediciler kullanılarak elde edilebilir.