İklimlendirme

İklimlendirme kapalı bir ortamın sıcaklığını, hava temizliğini, nemini, hava hareketlerini istenilen seviyelere şartlanmasıdır. Tanımlanan seviyelere erişilmesi de kapalı bir ortamda havayı soğutan, ısıtan, temizleyen ve nemini kontrol eden bir süreç ile sağlanır.

Ortamı etkileyecek fiziksel değişimlerden olma olasılığı sık ve yüksek olanları aşırı sıcaklık ve nem artışıdır.

Binalarda iklimlendirme koşullarının izlenmesi ve sabit ortam koşullarının sağlanması, özellikle müzelerde ve arşiv odalarında bulunan hassas, değerli ve pahalı nesnelerin korunması için çok önemlidir. Tüm iklimlendirme koşullarına ait verilerin merkezi olarak kayıt altına alınmasını otomatikleştiren bir sistemdir.